VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

Ban tổ chức

ĐƠN VỊ ĐỒNG CHỦ TRÌ:

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Website: http://www.chinhphu.vn

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
Trụ sở: Nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Quận Ba Đình, Hà Nội
Website: https://kinhtetrunguong.vn

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội.

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT 26

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 01, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Website: http://vpcp.chinhphu.vn

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Website: https://www.mard.gov.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật”.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://www.most.gov.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 09, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
Website: http://www.hoinongdan.org.vn

Hội Nông dân Việt Nam 84 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội tiếp tục đã tổ chức tốt các phong trào nông dân để làm nên thắng lợi huy hoàng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam.

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CÔNG TÁC HẬU CẦN VÀ TRIỂN LÃM TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TẬP ĐOÀN IEC

  • Địa chỉ: Tầng 5, Số 66, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại : 0243 882 9988
  • Email: info@iecgroup.com.vn
  • Website: www.iecgroup.com.vn

Tập đoàn IEC chuyên về tổ chức sự kiện , nghiên cứu thị trường và cung cấp các dịch vụ truyền thông. Chúng tôi tổ chức đa dạng các hội thảo, sự kiện dưới sự hợp tác , hỗ trợ mạnh mẽ từ các bộ ngành chính phủ và các thương hiệu hàng đầu trong mỗi lĩnh vực. Từ những sự kiện truyền thống quy mô lớn do IEC tổ chức cho tới những trải nghiệm độc đáo của người dùng, chúng tôi đều kết nối các thương hiệu với đúng khách hàng mục tiêu theo những cách có ý nghĩa nhấ

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start