VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

Chương trình hội thảo

TRIỂN LÃM VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Thời gian: 8:00 – 8:30, ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07:30 – 08:00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức
(Phòng đại biểu VIP: phòng 103 Tầng 1)

08:00 – 08:05

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

08:05 – 08:10

Nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm
Chủ trì và tham gia cắt băng khai mạc triển lãm:
1. Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
2. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban KTTW
3. Đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
4. Đ/c Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
5. Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban KTTW
6. Đ/c Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương
7. Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8. Đ/c Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
9. Đ/c Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
10. Đ/c Bộ trưởng Bộ Công thương
11. Đ/c Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12. Đ/c Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
13. Đ/c Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
14. Đ/c Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
15. Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
16. Đ/c Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
17. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
18. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương

08:10 – 08:30

Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tham quan một số gian hàng triển lãm tiêu biểu (mỗi gian hàng khoảng 2 phút, bao gồm: 1 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 2 – Bộ Khoa học và Công nghệ; 3 – Tập đoàn Lộc trời; 4 – Hội Nông dân Việt Nam; 5 – Tỉnh Lâm Đồng; 6 – Tập đoàn Massan; 7 – Ngân hàng CSXH Việt Nam; 8 – Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; 9 – Tỉnh Quảng Nam).

08:30 – 12:00

Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Nghị quyết TW7 Khóa X (có kịch bản điều hành kèm theo)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ  QUYẾT TW7 KHÓA X

VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

1. Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)
2. Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đi Cổng chính số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội)
3. Chủ trì Hội nghị:
– Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;
– Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
– Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước;
– Đồng chí Trịnh Định Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương;
– Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
– Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;
– Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN

4. Thành phần tham dự tại đầu cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia (khoảng 750 đại biểu):
– Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Đoàn thể Chính trị – xã hội; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và Thành phố Hà Nội;
– Các tổ chức quốc tế;
– Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố: Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo một số huyện, xã nông thôn mới tiêu biểu;
– Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức có thành tích được vinh danh tại Hội nghị;
– Đại diện các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia có thành tích đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên các vùng của cả nước.
– Đại biểu một số doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu;
– Các nhà tài trợ trong nước và quốc tế;
– Đại diện các cơ quan truyền thông.
5. Thành phần tham dự tại đầu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Lãnh đạo các ban, sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới cấp tỉnh;
– Lãnh đạo các huyện;
– Đại diện một số xã, doanh nghiệp, hợp tác xã;
– Đại diện nông dân tiêu biểu.

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07:30 – 08:00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

08:00 –

08:30

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm

 

08:30 – 08:40

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn chủ trì lên điều hành Hội nghị

Đ/c Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

08:40 – 08:50

Phát biểu Khai mạc

Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết

08:50 – 09:05

Phim tư liệu về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X

Ban Tổ chức

09:05 – 09:20

Báo cáo tóm tắt Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban KTTW

09:20 – 10:30

Các tham luận tại các đầu cầu (Ngân hàng Thế giới, và một số địa phương; thời gian tham luận của mỗi địa phương từ 5-7 phút)

Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT điều hành

10:30 – 10:50

Giải lao – Tiệc trà giữa giờ

 

10:50 – 11:20

Các tham luận của Hội Nông dân và một số bộ, ngành trung ương
(thời gian mỗi tham luận từ 5-7 phút)

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban KTTW điều hành 

11:20 – 11:40

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính, Thủ tướng Chính phủ

11:40 – 11:50

Phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội nghị

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban KTTW

11:50

KẾT THÚC HỘI NGHỊ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ  1

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng

(Chuyên đề 1 tổ chức song song với Chuyên đề 2,3)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

Chủ trì : Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13:00 – 13:30

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

13:30 – 13:40

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Ban Kinh tế Trung ương

13:40 – 13:50

Phát biểu khai mạc và đề dẫn

Chủ trì: Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

13:50 – 14:05

Định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn trong thời kỳ mới

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

14:05 – 14:20

Kinh nghiệm quốc tế về mô hình phát triển nông nghiệp thông minh bền vững

Ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào

14:20 – 14:35

Nâng cao vị thế, vai trò và đời sống của nông dân gắn với xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Đ/c Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam

14:35 – 15:05

Tiệc trà – Giải lao

 

15:05 – 15:20

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp và lương thực bền vững tại Pháp

Ông Alexandre Bouchot, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

15:20 – 15:35

Định hướng phát triển các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

15:35 – 15:50

Thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi đàn bò sữa quy mô công nghiệp lớn tại Việt Nam

Ông Phạm Tuấn Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu bò sữa TH

15:50 – 16:05

Thực tiễn và bài học kinh nghiệm của mô hình liên kết trong chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Ông Huỳnh Văn Thòn – Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Lộc Trời

15:05 – 17:15

Tọa đàm

 

 

Điều phối: TS. Đặng Kim Sơn, Giám đốc Viện nghiên cứu thị trường và thể chế nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thành phần tham gia:
– Đ/c Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam
– Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
– Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương
– Ông Huỳnh Văn Thòn – Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Lộc Trời

 

17:15 – 17:30

Kết luận và Bế mạc Hội thảo

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

Thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ

trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

(Diễn ra song song với chuyên đề 1,3)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

Chủ trì: Lãnh đạo Ban Kinh tế trung ương, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13:00 – 13:30

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

13:30 – 13:35

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

13:35 – 13:45

Phát biểu Khai mạc

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ

13:45 – 13:55

Phát biểu của Bộ Nông nghiệp và PTNT

PGS. TS. Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT

13:55 – 14:10

Khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành trồng trọt Việt Nam: thành tựu 10 năm qua và định hướng phát triển

TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

14:10 – 14:25

Tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao ở Nhật Bản và các khuyến nghị đối với Việt Nam

Ông Hiroshi Matsuura, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

14:30 – 14:45

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống các trang trại bò sữa công nghệ cao tiêu chuẩn quốc tế GlobalGap Vinamilk

Ông Trịnh Phương Nam, Giám đốc Nông nghiệp, Vinamilk

 

Thích nghi với biến đổi khí hậu bằng giải pháp dinh dưỡng cây trồng công nghệ cao

TS. Nguyễn Văn Thạc, Giám đốc kỹ thuật, Cty Yara Việt Nam

14:55 – 15:10

Giải lao – Tiệc trà giữa giờ

 

15:10 – 15:30

Gắn kết đào tạo nguồn nhân lực với NCKH phục vụ phát triển nông nghiệp

GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

15:30 – 15:45

Ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn và phát triển giống đậu nành

Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc điều hành Công ty sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)

15:45 – 16:00

Ứng dụng IoT trong nông nghiệp: Kinh nghiệm của tỉnh Cà Mau và các đề xuất chính sách

Ông Nguyễn Văn Tranh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

16:00 – 17:15

Trao đổi, thảo luận

 

 

Điều phối: Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ
Thành phần tham gia:
– TS. Nguyễn Văn Thạc, Giám đốc kỹ thuật, Cty Yara Việt Nam
– TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
– GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
– TS. Lê Thành, Viện trưởng, Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ
 

 

17:15 – 17:30

Kết luận và Bế mạc Hội thảo

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(Diễn ra song song với chuyên đề 1,2)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Bộ Công thương, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13:00 – 13:30

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

13:30 – 13:40

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

13:40 –

14:00

Khai mạc, đề dẫn

– Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT
– Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

14:00 – 14:15

Cơ hội cho hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thực hiện các hiệp định thương mại tự do – FTA thế hệ mới

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương

14:15 – 14:30

Đổi mới cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư – nền tảng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn thịnh vượng

Ông Đinh Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14:30 – 14:45

Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Ông Trần Văn Tần, Phó Vụ trưởng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14:45 – 15:15

Giải lao – Tiệc trà giữa giờ

 

15:15 – 15:30

Giải pháp phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

15:30 –

17:0

Thảo luận

 

16:45 – 17:00

Điều phối: Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thành phần tham gia:
– Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT
– Đại diện Bộ Công thương
– Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư
– Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
– Đại diện UBND một số địa phương
– Đại diện chuyên gia

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

17:20 – 17:30

Kết luận và Bế mạc Hội thảo

Lãnh đạo Bộ Công Thương

17:30

KÊT THÚC HỘI THẢO

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start