VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

Liên hệ

với Ban tổ chức Hội Thảo & Triển Lãm

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Đức Hiển

Vụ trưởng – Thư ký Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
DĐ: 0912 722 202
Email: nguyenduchien.bsi@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Tiến

Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn
Ban Kinh tế Trung ương
ĐT: 080 45888
Email: vantienvkt@gmail.com

Bà Nguyễn Trà My

Phụ trách triển lãm
ĐT: 024 666 32452
DĐ: 0903 451 083
Email: my.nguyen@www.agrosummit.vn

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ HẬU CẦN,
TRIỂN LÃM VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Tổng Giám đốc Tập đoàn IEC
ĐT: 024 666 32450
DĐ: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn

Vietnam Agriculture Symposium 2018

Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26)

Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia

Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start