VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

LÝ DO TÀI TRỢ?

MỞ RỘNG TIẾP CẬN VỚI VIỆC TÀI TRỢ SỰ KIỆN VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

– TRƯNG BÀY dòng sản phẩm và những giải pháp tiên tiến về nông nghiệp công nghệ cao cho khách tham dự
– TRUYỀN ĐẠT THÔNG ĐIỆP của Quý công ty bằng việc tham gia phát biểu tại hội thảo hoặc tham gia thảo luận với sự tham dự của các đại biểu/khách mời đang mong muốn tìm hiểu về những đổi mới trong nông nghiệp.
– MỞ RỘNG QUAN HỆ cơ hội gặp gỡ và liên kết với cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực ông nghiệp để tăng cường đầu tư và hợp tác trong tương lai.
– TIẾP CẬN những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nông nghiệp, các đơn vị sản xuất, hội nông dân, phương tiện truyền thông.

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start