VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

TỔNG QUAN VỀ SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26) do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì chỉ đạo với sự tham gia đồng tổ chức của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan là sự kiện nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có hoạt động tôn vinh, biểu dương những địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, điển hình tiên tiến có nhiều cống hiến, thành tích trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết 26. Đồng thời, có hoạt động triển lãm quy mô quốc gia với 90-100 gian hàng nhằm trưng bày các thành tựu phát triển, các mô hình, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp tiêu biểu; các dịch vụ về tín dụng, nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Khách tham dự
Diễn giả
Gian hàng
Đơn vị tài trợ
GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI SỰ KIỆN

Hội nghị và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hội nghị tổng kết trực tuyến và các phiên hội thảo quốc tế

Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sẽ do đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì. Phục vụ chương trình Hội nghị tổng kết là 3 Hội thảo chuyên đề hội thảo quốc tế về các nội dung

Triển lãm

Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiêp, nông dân, nông thôn của một số bộ, ngành trung ương, hội trung ương và các địa phương tiêu biểu; trưng bày, triển lãm, quảng bá, giới thiệu về các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp; các tổ chức tín dụng tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển nông nghiệp, nông thôn; các hàng hóa, dịch vụ là sản phẩm đặc sắc từ nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ về tín dụng, nhân lực, khoa học, công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp, nông thôn; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực, các hợp tác xã tiêu biểu. Triển lãm có quy mô khoảng 90-100 gian hàng, chia thành 3 khu vực.

Thành phần khách tham dự

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút trên 2000 khách mời bao gồm Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Đoàn thể Chính trị – xã hội; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế; Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố (Bí thư Tỉnh ủy Thành ủy trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các tổ chức tín dụng, Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Viện nghiên cứu, các nhân, tổ chức quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp khoa học phục vụ nông nghiệp,…

Tài liệu giới thiệu sự kiện

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút trên 2000 khách mời bao gồm Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Đoàn thể Chính trị – xã hội; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế; Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố (Bí thư Tỉnh ủy Thành ủy trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các tổ chức tín dụng, Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Viện nghiên cứu, các nhân, tổ chức quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp khoa học phục vụ nông nghiệp,…

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

Thời gian

Hoạt động

Địa điểm

 • 13:30 - 17:30, ngày 26/11/2018
 • HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
 • Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng
 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • 13:30 - 17:30, ngày 26/11/2018
 • HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
 • Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • 13:30 - 17:30, ngày 26/11/2018
 • HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
 • Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • 13:30 - 17:30, ngày 26/11/2018 ​
 • THAM QUAN TRIỂN LÃM
 • TRIỂN LÃM VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • 08:00 - 8:30, ngày 27/11/2018
 • LỄ CẮT BĂNG KHAI MẠC
 • TRIỂN LÃM VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • 08:30-12:00, ngày 27/11/2018
 • CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC
 • TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
 • Phòng Hội nghị, Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • 08:30-17:00, cả ngày 27/11/2018
 • THAM QUAN TRIỂN LÃM
 • TRIỂN LÃM VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia
BAN CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM

Lãnh đạo Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp chỉ đạo:

Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được sự chỉ đạo trực tiếp của:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Trịnh Đình Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đồng chí Cao Đức Phát

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Mai Tiến Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Thào Xuân Sùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

& Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm Nghị quyết, Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển

Vụ trưởng – Thư ký Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến

Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn,Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Việt

Vụ trưởng Vụ Kế Hoạch, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO - TRIỂN LÃM

ĐƠN VỊ ĐỒNG CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA X

BAN THI ĐUA
KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA SỰ KIỆN
TÀI TRỢ CHÍNH
TÀI TRỢ VÀNG
ĐỒNG TÀI TRỢ
ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ HỘI THẢO

TIN TỨC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start